8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PATENTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
18 May 2016

Dana 21. travnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 29 "protiv").
Rasprava je zaključena 5. svibnja 2016.
Dana 18. svibnja 2016. donesen je zaključak da se o Prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju, a sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (124 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: