8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 98/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SIJEČNJA 2013. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 27

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
21 April 2016

Rasprava je zaključena 20. travnja 2016.
Zakon je donesen na 3. sjednici 21. travnja 2016. (101 glas "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: