7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRU BIRAČA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 904

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25 September 2015

Dana 16. rujna 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (71 glas "za", 38 "protiv", 1 "suzdržan").
Rasprava je zaključena 21. rujna 2015.
Zakon je donesen na 20. sjednici 25. rujna 2015. (82 glasa "za", 29 "protiv", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: