7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z. br. 811.

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10 September 2015

Rasprava je zaključena 9. rujna 2015.
Zakon je donesen na 19., izvanrednoj, sjednici 10. rujna 2015. (102 glasa "za", 3 "suzdržana").

Amandmani

AMANDMAN_Goran_Maric_811_1.pdf

AMANDMANI_Klub_HDZ_811_2.pdf

AMANDMANI_VLADA_RH_811_3.pdf