7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 896

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10 September 2015

Dana 8. rujna 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (66 glasova "za", 42 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 9. rujna 2015.
Zakon je donesen na 19., izvanrednoj, sjednici 10. rujna 2015. (78 glasova "za", 17 "protiv", 17 "suzdržanih").

Amandmani

AMANDMAN_Marijan_Skvaric_896_1.pdf

AMANDMAN_Klub_HDZ_896_2.pdf

AMANDMAN_Milorad_Batinic_896_3.pdf