7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 893

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10 September 2015

Dana 8. rujna 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (67 glasova "za", 40 "protiv", 2 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 8. rujna 2015.
Zakon je donesen na 19., izvanrednoj, sjednici 10. rujna 2015. (88 glasova "za", 27 "suzdržanih").

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Klub_ORaH_893_1.pdf

AMANDMANI_Petar_Baranovic_893_2.pdf

AMANDMANI_Klub_HDZ_893_3.pdf

AMANDMAN_Goran_Maric_893_4.pdf

AMANDMAN_VLADA_RH_893_5.pdf