7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA 2014. GODINU

Datum ulaska u proceduru: