7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPORABI JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 858

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10 July 2015

Dana 3. srpnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (80 glasova "za", 23 "protiv", 3 "suzdržana").
Dana 9. srpnja 2015. na 17. sjednici, na prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, predlagatelj upućuje Prijedlog zakona u redovnu proceduru.
Rasprava je zaključena 9. srpnja 2015.
Na 17. sjednici 10. srpnja 2015. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (89 glasova "za", 21 "protiv", 5 "suzdržanih").

Vezane informacije: