7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE ZA 2014. GODINU - predlagatelj Odbor za europske poslove

Datum ulaska u proceduru: