7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2014. GODINU;

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
20 March 2015

Rasprava je zaključena 19. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 20. ožujka 2015. (jednoglasno, 100 glasova "za").

Zaključci

ZAKLJUCAK_REVIZIJA_LABURISTI.pdf

ZAKLJUCAK_REVIZIJA_KLUB_HDSSB.pdf

ZAKLJUCAK_REVIZIJA_NEZAVISNI_LJEVICARI.pdf