7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
25 November 2014

Rasprava je zaključena 19. studenoga 2014.
Izmjene i dopune su donesene na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (77 glasova "za", 35 "protiv").
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Hrvatskih voda za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 35 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Hrvatskih cesta za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (81 glas "za", 34 "protiv", 4 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Centra za restrukturiranje i prodaju za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (83 glasa "za", 32 "protiv", 1 "suzdržan");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 34 "protiv", 2 "suzdržana");
- Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune FP-a Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2014. godinu i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu donesena je na 15. sjednici 25. studenoga 2014. (84 glasa "za", 35 "protiv").

Amandmani

AMANDMAN_KLUB_HDZ_REBALANS.pdf

AMANDMAN_KLUB_NACIONALNIH_MANJINA_REBALANS.pdf

AMANDMAN_VLADE_REBALANS.pdf

Zaključci

ZAKLJUCAK_KLUB_HDZ_REBALANS.pdf