7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

KONAČNO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIMA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
13 March 2015

Rasprava je zaključena 12. ožujka 2015.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici 13. ožujka 2015. (110 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: