9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - podnositelj: glavni državni revizor

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
06.02.2019.
Datum izglasavanja:
15.02.2019.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, rasprava je provedena na sjednici matičnog radnog tijela 6. veljače 2019.
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici 15. veljače 2019. (110 glasova "za", 2 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: