9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017. - podnositelj: glavni državni revizor

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
06.02.2019.
Datum izglasavanja:
15.02.2019.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, rasprava je provedena na sjednici matičnog radnog tijela 6. veljače 2019.
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici 15. veljače 2019. (109 glasova "za", 1 "protiv“).

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: