9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
06.02.2019.
Datum izglasavanja:
15.02.2019.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, rasprava je provedena na sjednici matičnog radnog tijela 6. veljače 2019.
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici 15. veljače 2019. (jednoglasno, 110 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: