9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 536/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O KLINIČKIM ISPITIVANJIMA LIJEKOVA ZA PRIMJENU KOD LJUDI TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE DIREKTIVE 2001/20/EZ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 423 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: