9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017.GODINE - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru: