9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Siniša Varga (SDP)

Varga, Siniša

Rođen je 24. kolovoza 1965. u Zagrebu. Završio Stomatološki fakultet u Zagrebu (VSS - doktor dentalne medicine, specijalist stomatološke protetike). 

Kontakt:
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: