9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Sonja Čikotić (NZ)

Čikotić, Sonja

Rođena je 11. veljače 1986. u Osijeku. Završila Pravni fakultet u Osijeku (VSS - diplomirana pravnica). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
Telefon: 01/4569 385
Faks: 01/4569 674
e-mail: klubmost@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.04.2018.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnici je mandat započeo 11. travnja 2018. kao zamjenici zastupnika Miroslava Šimića

Stranačka pripadnost:

Nezavisni

Dužnosti u saboru:

Izabrana:

  • lista Mosta nezavisnih lista

Izborna jedinica: