Zaprimljene kandidature za imenovanje šest članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

1.    Budimir Davorka
2.    Cindori Sonja
3.    Filić Anton
4.    Kalogjera Brkić Ivana
5.    Kruhoberec Ivica
6.    Marčetić Gordana
7.    Petrović Zorislav Antun
8.    Planinić Krešimir
9.    Prkut Duje
10.  Roglić Branko
11.  Stanić Anamarija
12.  Škugor-Hrnčević Smiljanka
13.  Zelenika Saša
14.  Žmuk Gordan