Financijski izvještaji Hrvatskoga sabora

Financijski izvještaj Hrvatskoga sabora za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz bilancu za 2017. godinu (PDF)

Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu (PDF)