9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:

Dana 16. siječnja 2019. na 11. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Vezane informacije: