9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA ČLANOVA NACIONALNOGA ZDRAVSTVENOG VIJEĆA - predlagatelj: ministar zdravstva

Datum ulaska u proceduru: